GHEORGHE SIMON, A oferi bucurie din nesecata şi clara ta izvorâre de sine

GHEORGHE SIMON

 

A OFERI BUCURIE DIN NESECATA ŞI CLARA TA IZVORÂRE DE SINE*

 

 

„Meditaţii asupra devenirii, a sensului, a legilor morale, asupra Cuvântului, asupra Artei şi imaginarului.” (Daniel CORBU)

 

 

A oferi bucurie din nesecata şi clara ta izvorâre de sine. Mai presus de iubire, bucuria nu poate fi decât uşurinţa fiinţei de a se elibera de povara clipei. În timp ce iubirea e încercare a vieţii aflate la ananghie, la strâmtorare, când îţi ieşi din fire şi te confrunţi cu marea ispită a Binelui. Bine e să oferi bucurie, dar mai fericit poţi fi dăruindu-te pe tine însuţi, părinteşte.

 

*

 

A trăi şi a cunoaşte. Două căi pe care alergi, până se îngemănează sau se suprapun, pentru ca, în cele din urmă să te cunoşti pe tine însuţi, cel care ai fost odinioară, copilul etern al părinţilot tăi, înveşnicindu-te. Bucuria e starea primară a sufletului, care, mai întâi, vede, apoi aude, şi se minunează de cele văzute şi auzite.

 

*

 

E de ajuns, fie şi o pietricică, un zumzet de albină, o efemeră, care îţi cade în ochi, un fir de praf, o claxonare, ca din senin, o pală de vânt, chiar adiind, o atingere de braţ, un gând, urmându-te, din trecut, ca întreg universul să intre în vibrare, cotropind sufletul tău, atât de sensibil fiind, la orice atingere a conturului invizibil pe care îl fac cercurile tremurătoare, pe firmamentul ontic, în neîntreruptă vibrare.

 

*

 

A dărui e un gest la îndemâna oricui. Am învăţat de la mama mea să ţin tăinuit ceea ce am dăruit, ca să fie primit, nu de cel căruia îi dăruieşti, ci de numele, în numele cui dăruieşti. Şi un adevăr straniu, strâmb, sucit, auzit, întâmplător, într-un autobuz, între doi ciobani: Omului, îi poţi lua, dar nu-i poţi da cu sila. Cu milă, da! Cu smerenie, da!

 

*

 

Iubirea e putinţă, în măsura puterii noastre de a primi iubirea celuilalt. Ştim să iubim, dar nu avem şi înţelepciunea de a primi cum se cuvine ceea ce ne-a fost dăruit, din prea plin de iubire, cu vârf şi îndesat: Creatorul, Sacrificatorul, Sacrificat!

 

*Extrase din vol. „FRACTALIA – jurnal poetic”, Ed. Priceps Multimedia, Iaşi, 2018

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *