Despre cum omul sfințește locul

Poate că mai mult decât în alte locuri, Moldova patriarhală este reînviată și așezată în temeliile de odinioară, adunându-i la un loc pe coborâtorii răzeșilor lui Ștefan cel Mare care, din când în când, trecând pe poduri de dor, vin din Basarabia străbună spre a-și întâlni frații de peste Prut, aici, pe meleagurile sadoveniene, la Hanul Răzeșilor.

Totul a fost cu putință datorită strădaniilor unui om care, fermecat de pitorescul așezării, a venit cu un surplus de iubire și prețuire, întipărindu-și pecetea sufletului pe trăirea spirituală a tradiției strămoșești.

ssSe numește Ion Asaftei, fiu al locului, școlit la Universitatea București, proeminent  om politic, co președinte ALDE Neamț.  Cu directa sa implicare, ani de-a rândul, aici, la Hanul Răzeșilor, s-a desfășurat simpozionulSadoveniana și tot aici au avut loc  sesiuni de comunicări știintifice, debuturi literare, lansări de carte, serate culturale, demonstrând prin fapte că simbolul popasului turistic nu poate rămâne grătarul cu mititei, ci tradiția istorică și pana dăruită cu talent. Aici s-a lansat studiul sadovenian “De la Miorița, la Mitrea Cocor” de Tudora Patrichi, eseu de excepție ajuns astăzi, doar după un an, la a IX-a ediție, aici scriitorii basarabeni au intâlnit o gazdă generoasă pentru lansarea cărților lor, aici debutanții în poezie și-a văzut visul cu ochii beneficiind de lansări încărcate de sensibilitate și emoție. Mărturii emoționante, file dintr-o istorie prezentă a locului. Sau file dintr-un letopiseț cultural? Să vedem:

Scriitoarea Ludmila Sandu isi lanseaza la Hanul Răzesilor cartea Petale de vesnicie

dds26 iulie 2014, o seară de vis pentru mine, o seară de neuitat, petrecută în jurul unui rug între două iazuri, înconjurate de salcii înalte. Și la o masă rustică, în mijlocul prietenilor l-am cunoscut pe îndrăgostitul de locuri retrase, liniște și voie bună Ion Asaftei, un optimist incurabil. M-a frapat mult dragostea lui față de natură și față de prieteni. Abia atunci înțelesesem că tot Ion Asaftei este și stăpânul hotelului „Hanul Răzeșilor”, unde am fost ospitată împreună cu prietenii mei la debutul cărții” Petale de veșnicie”.

Nu puteam să înțeleg la începutul zilei, deoarece în acel local părea a fi o familie, unde membrii se respectau unul pe altul, colaborează înte ei și se susțin în toate. Probabil că de asta ne-am simțit bine, niște oaspeți dragi la o gazdă primitoare. Nu pot să uit nici excursia ghidată de Ion Asaftei la mănăstire, un loc pitoresc. Îi ascultam povestirile înșirate cu dragoste și nu mai aveam îndoieli. În fața noastră, se afla un om erudit, îndrăgostit de neam și de țară, de valori, de omul lui Dumnezeu și de Dumnezeu.( Scriitoarea Ludmila Sandu, Republica Moldova )

Orice aspirant la un loc în minunata lume a poeziei își dorește pe lângă un izvor nesecat de inspirație , să întâlnească si oamenii potriviți, gata să-i acorde sprijin și încredere. Aripi.

Serată literara, 29 noiembrie 2015, lansarea volumului de poezie ÎNGERI DE STICLĂ de Claudia Maria Mitră

mitraDin fericire, eu i-am întâlnit. I-am întâlnit și am avut bucuria de a-mi lansa volumul Îngeri de sticlă într-un loc special, încărcat de farmecul trecutului care reușește să traverseze timpul. Un loc de poveste, unde e aproape imposibil să nu plutești pe aripi de vis. Nimic mai potrivit pentru o seară de poezie, alături de oameni cu suflet sensibil si înclinat spre visare. Un loc magic care mă va face, cu siguranță, să mă întorc de fiecare dată cu bucurie. Acesta este Hanul Răzeșilor.( Claudia Maria Mitră- scriitoare, Botoșani).

Tudora Patrichi isi lanseaza la Hanul Răzesilor studiul De la Miorița la Mitrea Cocor

Se impune din capul locului o precizare: niciuna din activitățile culturale găzduite cu generozitate de Ion Asaftei nu a fost politizată și nici nu a dobândit conotații politice. “ Metafora, nu are culoare politică” obișnuia să spună amfitrionul de la Hanul Răzeșilor. “Am căutat, prin tot ce am făcut până în prezent, să trezesc la viață spirituală aceste meleaguri, să fructfic tradiția istorică și să o prezint într-un registru spiritualizant. Am încurajat talente, am ținut aprinsă pentru frații de dincolo de Prut făclia românismului. Am vrut să întăresc faptul că la Hanul Răzeșilor bate inima unui român, alături de alte inimi în șuvoiul dăinuirii noastre milenare.

Traditii stramosesti la Hanul Răzesilor

Aici putem vorbi de patriotism, nu de politică, deși un om politic se poate constitui în exemplu atunci când promovează și încurajează cultura, adică afirmă și sprijină identitatea noastră spirituală.Sigur, aparteneța la ALDE, de care sunt mândru, mă va ajuta  ca pe viitor, să fac mult mai mult pentru  talentele și pitorescul acestor locuri.” Ne înrebăm și noi, în concluzie : Câți dintre oamenii politici ai județului nostru vor urma exemplul acestui politician ALDE?

Al. Mihăilă

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *