CORNELIA PĂUN HEINZEL, Reviste culturale românești publicate în Canada. Revista online „THE ALTERNATIVE” / „L’ALTERNATIVE” Canada&USA

CORNELIA PĂUN HEINZEL

Reviste culturale românești publicate în Canada. Revista online „THE ALTERNATIVE” / „L’ALTERNATIVE” Canada&USA.*

Peisajul revistelor culturale românești din străinătate în mileniul al III-lea se caracterizează prin varietate, diversitate, efervescență și întindere pe un spațiu geografic extins, ce se desfășoară – continuu sau efemer – începând cu Europa (Franța, Spania, Germania, Italia, etc.) și până în America (Statele Unite ale Americii, Canada, etc.) și Australia, Noua Zeelandă. Caracteristici evidente ale acestei categorii de publicații sunt următoarele: identitatea – datorată în special directorului revistei, a personalității acestuia și a colaboratorilor, dezvoltată fără restricții (existente prin forme de manifestare tip autocenzurare sau cenzurare ierarhică ideologică sau financiară) – fapt care asigură reușita promovării culturii și independență în promovarea criteriul valoric, crearea unei ierarhii literare autentice, reale, fără false construcții comandate. Aceste trăsături sunt determinate în special de modul de înființare al revistei – în cazurile studiate, majoritatea fiind din iniţiative private – fapt care determină păstrarea autonomiei și a caracterului cultural al publicației, a independenţei de opinie în publicarea materialelor de conținut. Fenomenul este datorat exclusiv modului de finanțare independent. Libertatea de exprimare depinde în mare măsură de statutul fiecărei publicații şi de gradul în care directorii și implicit scriitorii acesteia sunt datori faţă de cei care le finanțează revista. Datorită tipului de sponsorizare nebugetar, publicațiile din străinătate se caracterizează prin inexistența unui proces centralizat al fenomenului cultural, inclusiv cel literar – caracteristic socialismului și din inerție, și altor epoci, perioade – nu există modele controlate, confecționate de la un centru unic, ajungându-se din această cauză, uneori, la compromisuri. De asemenea, se observă că aceste publicații datorită celor specificate mai sus, au capacitatea certă de a promova criteriul valoric din punct de vedere al esteticii și moralei în literatură, nefiind restricționate de niciun factor.
O altă caracteristică importantă a acestui tip de reviste este mobilitatea acestora, posibilitatea de deschiderea spre inedit, faptul că autorii nu sunt mereu aceeași, lectura lor nu îți dă senzația că articolele ar fi scrise de o singură echipă, într-un cadru închis, cu veșnic aceleași persoane.
Revistele românești subvenţionate în străinătate sunt în număr neglijabil – personal cunosc doar două, din țări europene – și acestea pot intra cu siguranță în categoria revistelor din țară publicate, sponsorizate din bani publici, deoarece au vizibil structura și caracteristici similare cu acestea, chiar preiau în mod automat aceeași autori. Într-un caz întâlnit, în mod curios, în revistă se inserează printre aceștia clasicii literaturii române, pentru a simula un grad ridicat de valoare al scrierilor recente, unul incontestabil. Această categorie de publicații nu constituie însă obiectul cercetării efectuate, având cu totul alte trăsături, alt mod de funcționare.
Revista de cultură online „THE ALTERNATIVE” / „L’ALTERNATIVE” CANADA & USA este numele unei publicații culturale lunare apărute în Toronto, Canada în anul 2003, editată de publicistul și scriitorul, Alexandru Tomescu, din Canada.
„THE ALTERNATIVE” / „L’ALTERNATIVE” este o publicație al cărei conținut dinamic, eterogen constă în scrieri în proză, poezii, eseuri, teatru, creații ale unor intelectuali români și străini, din diasporă, dar conține și recenzii de cărți de literatură și articole cu conținut politic sau religios, criteriul prioritar intrinsec – nedeclarat public ostentativ, conform percepției delicate, sensibilității editorului – fiind valoarea scrierilor, asemeni modelului junimist al lui Titu Maiorescu, bazat pe faptul concret că are selectați colaboratori cu experiență în activitatea de publicare în diferite reviste de cultură străine prestigioase, din alte țări, de pe întreg mapamondul.
Specificul revistei derivă din afinitatea şi vocaţia directorului său, al proiectului conceput, dar și din cel al colaboratorilor publicației, aducându–și în acest mod aportul la recunoașterea lumii culturale românești.
Revista „THE ALTERNATIVE” / „L’ALTERNATIVE” CANADA & USA fiind disponibilă exclusiv online se încadrează în fluxul presei culturale virtuale, beneficiind ca urmare, din plin, în acest mod, de avantajele oferite de Internet – spațiul lectorilor săi extinzându-se pe întreg mapamondul – dar și de capacitatea de dialogare a actanților. Alt avantaj este faptul că versiunea online e mult mai ușor de accesat cu ajutorul mediului virtual, dar prezintă și dezavantajul posibilității dispariției ei – doar ca vizualizare, pentru că tot ce este publicat pe Internet rămâne pentru totdeauna acolo, nu se șterge practic niciodată după ce a fost publicat, deoarece rămâne arhivat într-o locație. Caracteristici relevante pentru publicațiile online sunt determinate de faptul că spațiul literar de pe Internet este frecventat de utilizatorii de toate vârstele, fiind atrași de cantitatea și de calitatea informației din mediul virtual, de noutățile existente în acest loc, de libertatea de gândire, de atitudine promovată în cadrul acestuia, de rapiditatea accesului la informații, de existența facilităților de a publica și de a lectura cu promptitudine scrieri literare, într-un spațiu geografic extins, fără frontiere.
Fondatorul publicației, scriitorul, publicistul Alexandru Tomescu a creat această revistă de cultură online, în anul 2003. Categoria de reviste din care face parte „THE ALTERNATIVE” / „L’ALTERNATIVE” CANADA & USA este cea care se caracterizează prin faptul că scopul publicației este promovarea culturii, nevizând vreun profit material și fără ca revista să fie sponsorizată din bani publici sau de către vreo asociație, vreo organizație, vreo companie, etc., care să își exercite influența, fapt caracteristic care determină implicit o selecție a autorilor publicați și a textelor apărute bazată exclusiv pe calitatea literară a scrierilor, fiind astfel eliminată în totalitate promovarea forțată, restrictivă, dirijată pe anumite criterii de interes, nonliterare.
Interpretarea titlului ales pentru revistă la prima vedere, se poate face printr-o considerație relativ simplistă și ar putea fi dată de explicația că revista se dorește a fi o alternativă la publicațiile de cultură românești din mediul online. O altă interpretare, mai complexă pare a avea legătură cu termenul folosit, de “alternative media”, accepțiunea fiind în acest caz cea legată de independența morală și financiară a revistei, deoarece pentru a putea dezvolta un discurs diferit, trebuie să fii independent. Din punct de vedere moral, acest lucru înseamnă că nimeni nu manipulează informațiile conținute de revistă și din punct de vedere financiar, relația cu banii este deosebit de importantă pentru că prin intermediul acesteia se asigură condițiile necesare funcționării și dezvoltării publicației. Pentru unele reviste, acceptarea finanțării – în special de la buget – periclitează integritatea acestora. Contribuția financiară – de la stat, de la o asociație, de la o fundație, de la o corporație – poate fi o încercare de a interveni în conținutul revistei și este benefică, dacă nu determină acest lucru.
Termenul de “Alternativa” referitor la comunicare poate fi înțeles însă și ca o comunicare diferită, cu rol educativ, pentru că receptorul în relație cu publicația este determinat – în acest caz – să devină non-pasiv și prin această schimbare de comportament el progresează.
Începând cu anul 2020, revista „THE ALTERNATIVE” / „L’ALTERNATIVE” CANADA & USA își încetează apariția, datorită problemelor de sănătate ale editorului său.
Directorul revistei a fost sprijit în această activitate publicistică de câțiva colaboratori: prof. dr. Nicholas Dima, Liliana Lazăr, de contributorii: prof. universitar dr. Constantin Teodorescu și, nu în ultimul rând de fiica sa, Alexandra Tomescu – care ulterior a fost selectată pentru a lucra la Washington, în mass-media – în ultimii ani de Andrada Silvana Cojocărașu, ca redactor-șef adjunct al revistei.
În cadrul revistei apar articole scrise preponderent în limba română, dar și în limba engleză și în limba franceză, idiomurile caracteristice Canadei. Prin folosirea unor limbi de circulație internațională, sfera lingvistică a publicației nu este limitată.
Accentul în conținuturile selectate în cadrul publicației este fixat asupra țării – în acest caz România – și a culturii acesteia, fapt care se observă nu numai din titlurile articolelor, ci și din rubricile revistei.
Domeniile vizate se concretizează în subiectele abordate în cadrul rubricilor permanente ale revistei, care sunt următoarele: „Editorial” – acesta fiind elaborat de obicei de către directorul publicației, Alexandru Tomescu -, „Eveniment”, „Teze și antiteze” – în care sunt dezbătute teme deosebite, de amploare, literare și culturale -, „Recenzii”, „O carte pe lună” – în care sunt prezentate cele mai recente apariți -, „Pagini alese”, o rubrică dedicată teatrului, și ocazional, fluctuant, alternant apar și alte rubrici ca: „Exilul creator”, „Politic” – în care se găsesc dezbătute cele mai recente știri privind evenimentele sociale, politice, culturale din România și străinătate -, „Economie”, „Eveniment”, „Ortodoxie”, „Euterpe”, „Mărturii”, „Ethos”, ,„În vârful peniței” – rubrică în care apar debuturile unor poeți – , „In memoriam” – rubrică în care se marchează aniversări şi comemorări ale scriitorilor -, „Însemnări”, „Tradiții, datini, obiceiuri”, „Pagina lui Piticot” în care sunt expuse poveștile pentru copii etc.
Menționez că, începând din anul 2011, eu am scris permanent la rubrica „Pagini alese” a revistei, în care mi-au fost publicate aproape toate nuvelele, schițele și povestirile, iar prezentările și prologurile cărților mele au apărut la rubrica „O carte pe lună” a publicației.
Autorii articolelor revistei – reprezentanți din toate generațiile – sunt intelectuali români prezenți și în publicațiile de cultură străine din alte țări: prof. dr. Constantin Teodorescu, prof. dr. Nicholas Dima, Isabela Vasiliu-Scraba, Andrada Silvana Cojocărașu, Alexandru Nemoianu, Ion Georgescu, Rodica Elena Lupu, George Popa, Virgil Mateiaș, Flori Bălănescu, Cevi Bațu Vasilescu, Mihai Rădulescu etc. Semnalez câteva dintre titlurile articolelor revistei: Editorialul „Alexandru Nemoianu – Ortodoxia și românii-americani”, o carte document semnată de Alexandru Tomescu, directorul publicației, Isabela Vasiliu-Scraba – Interviu cu Alexandru Dragomir, Mihai Rădulescu cu prologul romanului „Condamnat să învingă”, Vigil Mateiaș evocă „Vremuri de tristă amintire”, George Popa analizează „Justiția poetică”, poemele scrise de Ion Georgescu, poet și pictor care expune o pictură cu titlul „Crenguța de zmeur” etc.
Aspectul original al publicației constă în faptul că revista pare o oglindă a personalității fondatorului ei, publicistul și scriitorul Alexandru Tomescu, pentru că citind-o îl poți cunoaște și înțelege perfect. Formatul revistei, aspectul estetic al acesteia, selectarea rubricilor, a articolelor sunt creația originală a acestuia.
În finalul cercetării expun câteva repere despre Alexandru Tomescu, om de cultură cunoscut în special în Canada, asemeni multor români de valoare remarcați exclusiv în străinătate. Alexandru Tomescu, absolvent al Universității din Brașov și al cursurilor post-universitare – fiu de avocat, fost deținut politic – a fost participant la revoluția din 1989 și martor la evenimentele mineriadei din 1990. A emigrat în 1992 din Brașov în Anglia. În 1995 ajunge rezident în Toronto, Canada și apoi primește cetățenie canadiană. A fost editor și corespondent european la ziarul „Vocea României”, fiind titularul rubricii „Cronica celui de pe urmă”, până la încetarea apariției publicației. A obţinut „Teacher’s Certificate” – RSA Examination Board, London și a predat pentru adulți, limbaje de programare la diferite colegii, a lucrat în proiectare mecanică şi cibernetică – simulatoare. Competențele deținute în acest domeniu au fost relevante în conceperea structurii în mediul virtual a revistei online „The Alternative” Canada. Este membru în „Board of Trustees” al „Centrului de Studii şi Documentare al Românilor Americani, Valerian D. Trifa” (Romanian American Heritage Center) Jackson, Michigan, USA. Alexandru Tomescu a publicat articole în ziare și reviste, în Antologii literare și cărți în limba română și în limba engleză – numai în afara granițelor României – (sursa „ANTHOLOGIE MULTILINGUA” ), primind un premiu literar. Referitor la Alexandru Tomescu, Alexandru Nemoianu specifică următoarele: „Recent am primit cartea „Să ştii să priveşti” şi am inclus-o în colecţiile „Centrului de Studii si Documentare al Românilor-Americani Jackson, Michigan, USA”. Autorul, Alexandru Tomescu, este o prezenţă pozitivă în cultura Româno-Americană/Canadiană de după 1989. El a contribuit constant la presa adresată comunităţilor Româno-Americană şi Româno-Canadiană şi conduce publicaţia „online”, „ALTERNATIVA”. „În el sălăşluieşte o voinţă tare şi un refuz total de a face compromisuri morale, totul învăluit în politeţe, blândeţe şi bună cuviinţă”. Profesorul dr. Nicholas Dima, SUA apreciază: „Confratele Alexandru Tomescu din Toronto este un observator fin şi un participant neobosit la multiplele activităţi ale vieţii româneşti din exil. Atitudinea sa modestă şi mereu binevoitoare nu trădează înaltele sale preocupări româneşti, dar evocă o fineţe sufletească pe care cei avizaţi o simt imediat… Într-una din cronicile sale, fratele Tomescu a scris despre mine că aş face parte din generaţia de aur a exilului românesc. Nu sunt convins de acest lucru. Mi-am făcut doar datoria. Ceea ce însă autorul nu pare să-şi dea seama este tocmai faptul că de acum a păşit şi el în această categorie. Viitorii ani o vor confirma!
Plecat în exil de un număr de ani, Alexandru Tomescu s-a înrolat imediat şi fără nici o rezervă în categoria celor care „s-au rupt de ţară, dar nu au plecat niciodată din ea.” Astfel, el s-a afirmat de la început ca jurnalist, prozator, editor, ctitor de lăcaşuri culturale alături de cei dinaintea lui, şi mai presus de orice, s-a afirmat ca Român. Român bun aşa cum ne-a zămislit istoria noastră milenară. Şi românismul continuă să trăiască tocmai prin acest gen de oameni…”; Profesorul dr. Constantin Teodorescu afirmă: „Am descoperit în scriitorul Al. Tomescu, deopotrivă, publicistul şi poetul, care fascinează la fel de puternic ca prozatorul”; Redactorul-șef adjunct Silvana Cojocărașu remarcă faptul că Alexandru Tomescu: „Este un scriitor român cu stil nobil: firesc şi sincer în exprimare, direct şi sensibil până la lacrimi, scrie ce crede şi ce gândeşte. De multe ori, ne pune oglinda în faţă, de peste Atlantic, a unui om care trăieşte departe, dar înţelege perfect tot ce se întâmplă aici”.
În încheiere, doresc să fac o observație personală – fiind foarte empatică, întotdeauna am încercat să înțeleg persoanele, deci și pe directorii revistelor la care am publicat pe baza situațiilor, lucrurilor, aspectelor cunoscute pe care le-am avut în comun cu aceștia, care au determinat un anumit mod de gândire și de a fi, pentru a selecta valorile comune apreciate. În acest caz, pe mine m-au apropiat în mod special activitatea profesională (didactică) și locurile din spații comune, în care am trăit – municipiul Brașov și clădirea corpului N al Universității, în care a studiat Alexandru Tomescu și unde eu am fost repartizată după absolvirea facultății, dar, în primul rând personalitatea sa puternic conturată, de om corect și cinstit, care nu se abate de la valorile reale, de atitudinea sa caracterizată de verticalitate, de bunătate, de altruism, de modestie, trăsături întâlnite din ce în ce mai rar la oamenii din epoca actuală.

*Articol din ciclul „Scurt istoric al publicațiilor literare românești din străinătate”.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *